Vakuum

Vakuum er et vidt begreb.

Definitionen af ”vakuum” er meget bredt fortolket i den Danske vakuum branche. Nogle firmaer betegner eksempelvis centrale støvsuger anlæg som ”høj vakuum anlæg”, denne betegnelse vil med sikkerhed får mange fysikere til at rive sig i håret. Her er en lille introduktion til hvad vakuum også er.

Normal betegner vi vakuum som tomt rum, og inden for fysik verdenen har vakuum være emne til diskussion i rigtig mange år. Ikke desto mindre er forsker verdenen blevet enig om en definition på vakuum.

Vakuum deles i flere kategorier med udgangspunkt i absolut vakuum (dvs. fra 0 Pa). Atmosfærisk tryk over Jorden, er defineret som 1013,25 hPa (101325 Pa) ved 15 grader C og ved havets overfladet; her siger vi at der ikke er noget vakuum. Hvis vi så tvinger gasarten, i den her tilfælde luft, til at være i området mellem 100000 til 3000 Pa, defineres det at være Lav vakuum. Fra 3000 Pa til 0,1 Pa, befinder vi os i medium vakuum området, fra 0,1 til 0,0001 Pa kaldes det for høj vakuum, fra 0,0000001 til 0,0000000001 Pa er der tale om ultra høj vakuum og er trykket mindre end 0,0000000001 Pa (1×10^-10), defineres det som ekstrem ultra høj vakuum. (kilde: National Physics Laboratory, UK )

I vores hverdag, og inden for industrien, definer vi hos Gugliotta & co, vakuum som et tryk der ligger under det absolutte tryk, applikationen eller processen arbejder med, dvs at vi skal lave et arbejde for at reducere et givet trykniveau.

Derfor bliver vi nød til at handle med mange forskellige maskiner til at generere det ønsket undertryk, alt afhængig af processen vakuumet indgår i.

Disse maskiner kan være (i rækkefølge for stigende vakuum) aksiale ventilatorer, centrifugale ventilatorer og blæsere, sidekanalsblæsere (og variationer herfra), kapselblæsere, oliefri lamel vakuumpumper, klo vakuumpumper, stempel vakuumpumper, oliesmurte lamelvakuumpumper, skrue vakuumpumper, olie tætnet lamelvakuumpumper, kombinationer af ovennævnte som er serie koblet, turbomolekylær pumper og diffusions pumper. Bemærk at, i de høje vakuumområder er det nødvendigt at koble to eller flere pumper i serie. Dette er eksempelvis tilfælde med turbo molekylær pumper, som ikke tillader drift fra atmosfærisk tryk som udgangspunkt. Ligeledes er dette tilfælde med kapselblæsere som bruges som boosters, disse maskiner kan heller ikke operere fra atmosfærisk tryk til medium vakuum området.