Beregn tryktab

Beregn tryktab når du arbejder med vakuum.

Når man arbejder med vakuum er det en vigtig faktor at kende tryktabet i applikationen.

I mange tilfælde er tryktabet af afgørende betydning for at processen kører optimal, og energien rigtig. I andre tilfælde, er en forkert dimensionering af rør til vakuumanlæg ensbetydende med, at man ikke vil kunne opnår det ønskede slut vakuum eller evakueringshastighed.

Beregn tryktab

Vi har lavet et lille program, som beregner tryktab i lige rør. Selvom der er her tale om et meget simpelt program, har vi  testet det i forhold til andre produkter. Det regner lige så nøjagtig som kommercielle udgaver af tryktabsberegningsprogrammer.

Du kan altid lave et groft tjek af din installation ved at anvende vores program, og du er altid velkommen til at kontakte os, for en mere indgående og nøjagtig beregning samt eventuelt hvis en simulering af hele dit anlæg er påkrævet.

Om programmet:

Vi har anvendt Darcy-Weisbach ligninger i kombination med en matematiskt approksimeret Moody friktions faktor.

Beregn tryktab her

God fornøjelse