Beregn tryktab

Når man arbejder med vakuum er det en vigtig faktor at kende tryktabet i applikationen.

I mange tilfælde er trytabet af afgørende betydning for at processen kører optimal, og energi rigtig. I andre tilfælde, er en forkert dimensionering af rør til vakuumanlæg ensbetydende med at man ikke vil kunne opnår det ønskede slut vakuum eller evakueringshastighed.

Vi har lavet et lille program som beregner tryktab i lige rør. Selvom der er her tale om et meget simpelt program, har vi  testet det i forhold til andre produkter, og det regner lige så nøjagtig som kommerciele udgaver af tryktabsberegnings programmer.

Du kan altid lave et groft tjek af din installation ved at anvende vores program, og du er altid velkommen til at kontakte os, for en mere indgående og nøjagtig beregning samt eventuelt hvis en simulering af hele dit anlæg er påkrævet.

Om programmet:

Vi har anvendt Darcy-Weisbach ligninger i kombination med en matematiskt approksimeret Moody friktions faktor.

Prøv vor tryktabs beregner her

God fornøjelse