Kapselblæser

Kapselblæser

Kapselblæser til vakuum

En kapselblæser består hovedsageligt af et statorhus, inkl. to symmetriske stempler med tre tandede gearhjul, som roterer i hver sin retning med samme hastighed.

Kapselblæser til vakuum

Et skrueskåret tandhjulsgear med ensrettede sider sikrer hele tiden korrekt afstand mellem stemplerne samt overholdelse af de nøjagtige samlingstolerancer, som er så vigtige for at kunne opretholde en god mekanisk drift og en høj volumetrisk ydelse. Den transporterede gasart løber ind i det kammer, som fremkommer mellem statoren og stemplerne. Det heraf opståede tryk afhænger af friktionsglidningen i gasrørene samt processens tryk (systems back pressure).
Kapselblæsernes volumetriske ydelse er konstant, hvilket tillader drift under vekslende trykforhold. Den optagne mængde i seks separate sektioner indsuges og komprimeres for hver hele omdrejning af drivakslen. Et konstant tryk og en øget blæserhastighed vil øge udstødningsstrømmen proportionalt. Den optagne effekt regulerer automatisk til reel drifts tid, hvorved unødvendigt kraftforbrug undgås.

Den udeblevne friktion mellem stemplerne gør smøring i kompressionskamrene overflødig, hvilket betyder, at luftindtaget er helt OLIEFRIT.

Kapselblæser til vakuum

Dette er én af de største fordele ved disse kapselblæsere og er en yderst vigtig egenskab med hensyn til kemiske processer og anvendelses­områder, der kræver et meget lavt forureningsniveau.
Flow op til
22.400 m3/h. Trykstigning op til 1 bar og vakuumgrænse op til 500mbar. .

Leveres også i version

 atex

ATEX Zone 1 eller 2.