Lamel vakuumpumper

Lamel vakuumpumper

Grundlaget for de roterende, volumetriske lamel vakuumpumper, som kører under kompression eller vakuum, er den gradvise reduktion i den, mellem lamellerne, indeholdte gas mængde, der slipper ud ved hjælp af den af rotorens frembragte centrifu­galkraft; rotoren er placeret excentrisk i forhold til cylinder­boringen.
Volumenstrøm fra 2m^3/h og op til 3.500 m3/h. Vakuumgrænse op til 0,01 mbarA.

Følg linket Katalog for at se vores forskellige modeller

Lamel vakuumpumper
Oliesmurt Lamel vakuumpumpe
Lamel vakuumpumper
Tørreløbende lamel vakuumpumpe

Copyright © 2014 Vakuumpumper.dk. Alle rettigheder reserveret.