Sidekanalblæser

sidekanalblæser

Sidekanalblæser

Sidekanalblæsernes (også kaldte sidekanalblæser, ringkammerblæser eller turboblæser) konstruktion er baseret på princippet om vandrette kanaler.

Et særligt designet blæserhjul tvinger indløbsluftstrømmen til at følge en spiral­kanal; luftstrømmen underkastes derved gentagne accelerationer, der resulterer i opnåelse af et højt differenstryk eller –vakuum, alt afhængig af sidekanalblæserens anvendelse.

sidekanalblæser

Blæserhjulet monteres direkte på motorakslen, og de roterende dele afbalan­ceres dynamisk for at sikre en næsten helt vibrationsfri drift.
Både blæserhus og –hjul er udført i matricestøbt aluminium med henblik på maksimal robusthed og let håndtering.

sidekanalblæser

Sidekanalblæseren kræver INGEN SMØRING, eftersom der ikke er nogle kontakt­punkter mellem statiske og roterende dele.
De særlige egenskaber af vores blæserhjulsdesign gør det muligt at undgå ophobning af eventuelle fremmedlegemer, olie eller støv inde i blæseren. Hvis sidekanalblæseren anvendes til et aggressivt medie med et højt indhold af restprodukter, vil den lette konstruktion samtidig gøre det muligt at demontere blæserhjulet hurtigt for evt. inspektion.

Volumenstrøm op til 2100 m3/h. Trykstigning op til 750
mbar og vakuum­grænse op til 450 mbar.

Leveres også i version ATEX Zone 1 eller 2. 

atex

Har du brug for yderligere informationer om sidekanalblæsere er du velkommen til at kontrakte os.